ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 13