ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΣΑΚΟΥ Ν.ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟς ΒΑΣΙΛΕΩΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9