ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2310240674
ΣΠΑΡΤΗΣ 35 54640