οδοντίατρος ΒΑΣΑΚΟΥ Ν.ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310844338
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 9