οδοντίατρος ΒΑΣΑΚΟΥ Ν.ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
2310844338
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 9