ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310858648-6977460060
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 54640
2310858648-6977460060