ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2396022190,6979277709 Σύντομη Περιγραφή
Πάροδος Βασιλέως Γεωργίου Βασιλικά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ