ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310840330
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 54640