ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310840330
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 54640