ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310284828
Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 54 54635