ΖΗΝΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310837470-6937297425
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 30 54641
2310837470-6937297425