Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Πανδούρα

Τηλ.2310823926 (Ελληνάδικο)
Παπαναστασιου Αλεξ. 32
Τηλ.2310823926 (Ελληνάδικο)