ΠΑΝΔΟΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310815727, 6976694637
ΔΕΛΦΩΝ 11 54640
2310815727, 6976694637