Μπουκιά Μπουκιά

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310522168
Κατούνη & Οπλοποιού 1