Χαμόδρακας

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310447943
Μ. Γαγύλη 13