Διάφορες Ταβέρνες-Θεσσαλονίκη-Καλαμαριά Ταβέρνα Ανθέων

Νικολαίδου