ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 49