ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 49