Μόσχογλου Ζαχαρίας - Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
Ευελπιδου 3 και Χρυσοστόμου Σμύρνης