Μόσχογλου Ζαχαρίας - Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ευελπιδου 3 και Χρυσοστόμου Σμύρνης