ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310/450690
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 35 55132