Άρτεμις Χρηστοφορίδου ΩΡΛ παίδων και ενηλίκων

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Γεωργίου Γεννηματά 23