Φαρμακεία Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη-Καλαμαριά Τσιασιώτου Μαρία

Τηλ.2310450084
Λυκούδη 11
Τηλ.2310450084