ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310261200
Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1Β 55132