Μεξικάνικη Κουζίνα-Θεσσαλονίκη-Καλαμαριά Mexican

2310451990
Νικολάου Πλαστήρα 3