ΝΤΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310256222
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 32 55133