Ορθοπαιδικό & Αθλητιατρικό Κέντρο Ορθοκίνησις - Ζίκος Δημήτριος

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 181, Θεσσαλονίκη