Ορθοπαιδικό & Αθλητιατρικό Κέντρο Ορθοκίνησις - Ζίκος Δημήτριος

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 181, Θεσσαλονίκη