Ορθοπαιδικό & Αθλητιατρικό Κέντρο Ορθοκίνησις-Ζίκος Δημήτριος

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Αλεξ. Παπαναστασίου 181