ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310303322
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 140 54249