Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Πλατώ

Τηλ.2310321389 (Ελληνάδικο)
Αγγελου Γ. 14
Τηλ.2310321389 (Ελληνάδικο)