ΓΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 136