Βιοιατρική Ολυμπιάδος

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ολυμπιάδος 119, 54634, Θεσσαλονίκη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ