Κούρτη Στεργιανή-Ελένη

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310214998
Κασσάνδρου 119