ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠ.ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ