ΣΙΤΗΣ ΒΥΡΩΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310233860
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53 54631