Υπουργεία-Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Φιλήμονα Δραγούμη