ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στρατηγού Δουμπιώτη 19 Θεσσαλονίκη