Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Αίγλη

Τηλ.2310270016 (Μουσική σκηνή)
Αγ. Νικολαου 3
Τηλ.2310270016 (Μουσική σκηνή)