ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2311244300
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 6