ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΙΤΟΥ 10,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ