Μουσικές Ταβέρνες-Θεσσαλονίκη-Το κοτούκι της χοντρής

Τηλ.2310275155
Ολυμπιαδος 50
Τηλ.2310275155