ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ - INTERNET

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δημητρίου Καραολη των Κυπριων 39