ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310224914
ΧΑΛΚΕΩΝ 27 54631