ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2313009356
ΚΑΡΑΟΛΗ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 54630