ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313009356
ΚΑΡΑΟΛΗ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 54630