Λάμπρου Μαρία

Θεσσαλονίκη - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αγίου Δημητρίου 73