Γεωργοπούλου Στέλλα

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γεωργίου Μπακατσέλου 22 , Θεσσαλονίκη, 54631