Επιμελητήρια-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Βενιζελου Ελευθ. 64