Γιουκάλι

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310242566
Προσφυγικής Αγοράς 35