Ουζερί Τσιπουράδικα-Θεσσαλονίκη Ο Βολιώτης

2310262908
Ολύμπου και Βενιζέλου Ελευθ.