ΚΟΥΛΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/515015
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 - 52 54630