ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΧΑΡΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2311293000
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 6