ΠΙΤΣΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2310432795 6981448501
ΒΙΟΠΟΛΟΥ 3 55132
2310432795 6981448501