ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
Τηλ.: 2310 836600
Βασιλέως Γεωργίου Α΄44
Τηλ.: 2310 836600