ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310-812 551
ΑΛΕΞ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 9 54640