ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310-812 551
ΑΛΕΞ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 9 54640